EK liikmelisus

Kes on EK liikmed?
EK liikmeteks võivad astuda kõik eestlased ja Eesti-huvilised. Liikmete seas on nii neid, kes elanud Taanis juba pikemat aega, siin üles kasvanud või endale pere loonud, kui Taani mõneks ajaks tööle või õppima tulnuid. Liikmete seas on ka taanlasi ja teisi, kel tihedad sidemed Eestiga näiteks perekonna või sõprade kaudu.

Miks astuda EK liikmeks?
Peale selle, et toetate Eesti seltsi olemasolu Taanis, on liikmetel ka muid eeliseid. Liikmetele on tihti meie üritustel osalemine tasuta või ainult osalise tasu eest. EK raha eest korraldame üritusi ning katame koosviibimistel suupiste- ning üürikulud.

Kui suur on liikmemaks?
Eesti Kodu liikmemaks on k.a. 130.- üksikliikmele ning 190.- perele ja kehtib kalendriaasta vältel.

Kuidas saada liikmeks?
Tee ülekanne meie pangakontole, võta ühendust mõne juhatuse liikmega või tule meie kokkusaamisele.

Mida veel?
Kui sul on huvitavaid mõtteid, mida võiks koos Eesti Koduga ette võtta, siis anna neist meile teada! Kui Sul on olemas pilte, oled kirjutanud midagi, mis võiks ka teistele huvi pakkuda, siis miks mitte neid avaldada siin kodulehel?

Tagasi eelmisele leheküljele
 

 
Kontakt : info@eestikodu.dk